Květen je nejkrásnější měsíc v roce a tak se přímo nabízí, oslavit jej hudbou. Při krásném, […]
Velikonoce jsou krásným svátkem, který doprovázejí pěkné tradice. I my v Domově se na ně každý rok […]
Stále se snažíme zpříjemnit čas našim uživatelům a tak vymýšlíme různé akce a zábavu, která by […]
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce Vám přeje Domov Březnice
8. prosince jsme vás informovali o tom, že budeme slavit významné výročí. Rádi bychom se s […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.