Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb podporuje uživatele sociálních služeb k jejich sociálnímu začleňování do běžného života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Být součástí společnosti (kontaktu s rodinou, přáteli, podílet se na dění kolem sebe) je jedním z cílů poskytované sociální služby.

V našem zařízení není účelem posilovat závislost uživatele na poskytované službě, ale naopak podporovat uživatele v jeho schopnostech a kompetencích být součástí přirozených vztahů a schopnosti využívat běžné instituce a služby.

Zaměstnanci Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb se dohodli na poskytování sociálních služeb uživatelům „Domova“ zejména podle těchto zásad a principů – veřejný závazek:

Zásady poskytování sociální služby:

 • podpora kvalitního, důstojného, pokud možno samostatného a běžného života
 • individuálnost, respekt k individuálním potřebám uživatelů a ke svobodné volbě
 • aktivizace uživatelů založená na volnočasových aktivitách s respektem volby uživatele
 • odbornost a lidskost přístupu, empatie
 • zachování lidské důstojnosti, předcházení negativním předsudkům 
 • respekt k lidským právům uživatelů, autonomii, k soukromí a partnerským vztahům, 
 • ochrana osobních údajů
 • bezpečí, porozumění, ohleduplnost
 • sociální začleňování uživatelů
 • individuální přístup k uživateli
 • spolupráce s rodinou, úřady, zdravotníky, lékaři, supervizory
 • respekt k nezávislosti uživatele na službě a prevence budování závislosti na službě respektujeme svobodnou vůli uživatelů ve výběru různých aktivit.
 • Respektujeme rozhodnutí uživatelů, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí

Zájmové a volnočasové aktivity pro seniory

Za aktivizaci v domově pro seniory považujeme například kolektivní práci na hale, pravidelná cvičení, zpívání, poslech hudby, čtení na pokračování, sledování filmů, přednášky, besedy a mnohé další aktivity. Všechny tyto činnosti podporují zdraví jedince nejrůznějšími způsoby. Odvádíme tím pozornost uživatele od pocitu osamění nebo obav a úzkosti a přispíváme k naplnění volného času uživatele. Aktivita zabraňuje nežádoucímu pocitu izolace, vyvolává v člověku pocit uspokojení z nově nabytých schopností a dovedností, poskytuje nové zážitky, rozšiřuje rozhled a také zapojuje uživatele do kolektivu.

Ergoterapie

 • Pod tímto názvem je myšleno zaměstnávání uživatelů, které je zaměřeno na ruční a výtvarné práce s použitím různých technik. Uživatelé se mohou zapojit do prací, které v životě vykonávali a které znají, např. pečení vánočního nebo velikonočního cukroví, nepečených moučníků, při osazování a péči o květinovou výzdobu, ale i při práci v malé bylinkové zahrádce. Vítáme spolupráci se studenty místních škol, kteří se zapojují do vytváření upomínkových předmětů a aktivit u nás v domově.
  Uživatele podporují i zaměstnanci, kteří se snaží zapojit i rodinné příslušníky.

Trénování paměti a výukové nebo vzdělávací programy

 • reminiscence – vzpomínání
 • přednášky na téma zdraví, zdravý životní styl, historie, cestování
 • promítání filmů a filmových pohádek
 • soutěže, kvízy
 • k dispozici je knihovna v reminiscenční místnosti, časopisy a denní tisk

Muzikoterapie

 • Pasivní poslech hudby je zajišťován docházením dětí z mateřské, základní, či umělecké školy s připraveným krátkým kulturním vystoupením.
 • Aktivní účast na hudebním poli zajišťují zábavy s hudebními nástroji, kde je možné si nejen zahrát na hudební nástroj, ale také zazpívat.
 • Domov Březnice navštěvují různé hudební soubory.

Společenské akce

 • Posezení u kávy
 • Posezení s harmonikou
 • „Diskuze“ na aktuální téma
 • Různé společenské hry a turnaje
 • Společné oslavy narozenin

Bohoslužby

 • Bohoslužby jsou otevřeny nejen křesťanům, ale všem potřebným – římskokatolická, husitská i evangelická mše.

Fyzioterapie

 • Rehabilitační cvičení přizpůsobené pro uživatele Domova Březnice je zajištěno přímo v budově.
 • Pohybové aktivity jsou nabízeny pravidelně.
 • K procházkám a odpočinku slouží po celý rok nedaleký park a široké okolí.

„Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky“
– Karel Čapek –