Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb na základě ustanovení zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách poskytuje tyto služby:

1. Ubytování

V zařízení je s ohledem na postižení uživatelů:
    6 čtyřlůžkových pokojů
    1 pětilůžkový pokoj
    1 třílůžkový pokoj
    1 dvoulůžkový pokoj
    1 jednolůžkový pokoj

Všechny pokoje mají vlastní WC a umývací kout s umyvadlem. Společná hygienická zařízení (koupelna pro ženy a muže) jsou bezbariérová. Pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, šatní skříní, nočním stolkem, poličkami na uložení osobních věcí a židlemi. Na každém pokoji je televizní přijímač. Každé lůžko je polohovací s elektrickým ovladačem a je opatřeno antidekubitní matrací a signalizačním zařízením. Dále je pokoj vybaven stahovacími roletami k zajištění intimity a většího soukromí na vícelůžkových pokojích. Návštěvy mohou uživatelé Domova Březnice přijímat podle své potřeby.

Provozní doba je v letním čase od 10:00 do 20:00, v zimním období od 10:00 do 18:00

2. Stravování

Domov Březnice má vlastní kuchyni, kde se vaří strava racionální i dietní, např. dieta diabetická, šetřící, žlučníková apod.

3. Praní prádla a úklid pokojů

Praní prádla uživatelů je zajištěno vlastní prádelnou, kde se perou jak lůžkoviny, tak prádlo osobní. Služba je zajištěna včetně drobných oprav prádla. Úklid pokojů a ostatních prostor se provádí denně.

4. Kulturní a společenské vyžití

Všichni zaměstnanci zařízení vytváří podmínky pro rozvíjení kulturně společenského života uživatelů. Domov pořádá ve spolupráci s jinými organizacemi pro uživatele různé besedy, kulturní pořady a pásma vystoupení dětí ze základní školy a mateřské školy, posezení s živou hudbou, výlety, posezení s oslavenci apod. Týdně je plánován harmonogram volnočasových aktivit.

5. Zdravotní péče

Tato je zajištěna v nepřetržitém provozu, lékař provádí 1x týdně vizitu u všech uživatelů. Vzhledem k tomu, že budova Domova je součástí komplexu polikliniky a záchranné služby je lékař k dispozici denně a odborné vyšetření je zajištěno prakticky ihned. Zdravotní úsek a úsek sociálních služeb zajišťuje uživatelům stálou komplexní a specializovanou ošetřovatelskou péči.

6. Sociální péče

Sociální službu v zařízení zajišťuje sociální pracovnice. Sociální pracovnice zastupuje uživatele při jednáních s úřady, soudy nebo společenskými organizacemi, pokud o to mají zájem. Zároveň udržuje kontakt s rodinou uživatelů a zajišťuje sociální poradenství.

7. Fakultativní služby

– Pedikúra a manikúra – v Domově mají uživatelé možnost využívat služeb pedikérky 
– Kadeřnice
– Uživatelé mohou mít za poplatek na pokoji lednici a jiné drobné elektrospotřebiče,  
   (opatřené protokolem o provedené revizi)
– Telefon (použití provozního telefonu organizace)
– Možnost dopravy na požádání uživatele do místa nebo z místa, které určí
– Pořádání kulturních akcí a pořadů (výstavy a pásma pořádané uměleckými skupinami)
– Ceny jsou dle platných ceníků pro jednotlivé fakultativní služby