free site maker

Domov Březnice

V životě je jen jedno místo, kam se rádi vracíme. Je to náš domov.

Žádost o přijetí ke stažení - pdf  / word

UBYTOVÁNÍ
A STRAVOVÁNÍ

Ubytování poskytujeme v 1, 2, 3, 4 a 5 lůžkových pokojích. Domov má vlastní kuchyni, kde se vaří jak strava racionální tak dietní. Zajišťujeme každodenní úklid a praní prádla uživatelů s možností drobných oprav prádla..

KULTURNÍ
 A POLEČENSKÉ AKTIVITY 

Domov pořádá pro své uživatele besedy, kulturní programy za účasti dětí ze škol, hudebních souborů a posezení s živou hudbou, výlety po okolí a kinokavárnu s promítáním starých filmů.

ZDRAVOTNÍ
A SOCIÁLNÍ PÉČE

Zdravotní péči zajišťují kvalifikovaný zdravotní personál. Lékař provádí 1x týdně vizitu. Domov je umístěn v budově polikliniky, takže je lékařská odborná péče téměř nepřetržitě. Sociální péči zajišťuje soc. pracovnice a pracovnice v soc. službách včetně aktivizační činnosti.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Domov provozuje doplňkovou činnost v hostinské činnosti. Cizí strávníci si mohou u nás objednat oběd, večeři a domácí knedlíky.

Domov Březnice

Těšíme se na Vaše dotazy

Domov Březnice

Sadová 618, 262 72 Březnice

Tel.: 318 682 614
E-mail: info@domovbreznice.cz


Naše zařízení se zúčastnilo Individuálního projektu Středočeského kraje "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" s registračním číslem CZ. 1.04/3.1.00/05.00049.

Tento projekt byl financován z Evropského siciálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich zaměstnanců.

© Domov Březnice 2018  / Tel.: 318 682 614  / E-mail: info@domovbreznice.cz         / Vytvořil: Galio marketing s.r.o.