ÚHRADOVNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice

Ceny platné od 1.1.2024

POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE:

  • ubytování, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování (topení, spotřeba vody, elektrická energie apod.)
  • úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení, drobné opravy osobního prádla
Typ pokojeCena v Kč za den
a) jednolůžkový pokoj300,- Kč denně
b) dvoulůžkový pokoj300,- Kč denně
c) třílůžkový pokoj 280- Kč denně
d) čtyřlůžkový pokoj280,- Kč denně
e) pětilůžkový pokoj228,- Kč denně

POSKYTNUTÍ STRAVY ZAHRNUJE:

Celodenní strava 239,- Kč denně

Pořizovací cena surovinProvozní nákladyVýsledná cena
Snídaně včetně tekutin na den30,- Kč 12,- Kč48,- Kč
Přesnídávka9,- Kč2,- č11,- Kč
Oběd63,- Kč46,- Kč109,- Kč
Svačina16,- Kč10,- Kč26,- Kč
Večeře30,- Kč21,- Kč51,- Kč
Celkem za den148,- Kč91,- Kč239,- Kč

Diabetická strava 250,- Kč denně

Pořizovací cena surovin Provozní náklady Výsledná cena
Snídaně včetně tekutin na den 30,- Kč12,- Kč42,- Kč
Přesnídávka9,- Kč2,- Kč11,- Kč
Oběd63,- Kč46,- Kč109,- Kč
Svačina16,-Kč10,- Kč26,- Kč
Večeře30,- Kč21,- Kč51,- Kč
II. Večeře9,- Kč2,- Kč11,- Kč
Celkem za den157,- Kč93,- Kč250,- Kč

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje měsíčně. Hodnota skutečně spotřebovaných potravin k poslednímu dni roku nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny.

Úhrada za sociální péči činí výši přiznaného příspěvku na péči za měsíc s ohledem na potřeby uživatele služby.

SOCIÁLNÍ PÉČI ZAHRNUJE:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, polohování, podávání jídla a pití, krmení apod.)
  2. pomoc při osobní hygieně (běžné úkony osobní hygieny, holení, péče o nehty a kůži, ranní a večerní toaleta, celková koupel, péče o vlasy, použití WC nebo výměna plenkových kalhotek apod.)
  3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při využívání dostupných služeb, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
  4. sociálně terapeutické činnosti (psychoterapie a socioterapie vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
  5. aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Tento úhradovník je v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré platby se mohou měnit v závislosti na inflaci a zvyšování cen zvenčí.

Úhradovník poskytovaných služeb je veřejně dostupný a je v písemné podobě předán uživateli služby či zájemci o službu.

ÚHRADOVNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice

Poplatek za služby zahrnuje:

Druh službyCena/služba v Kč
Poplatek za malou lednici na pokoji50,- Kč za měsíc
Doprava osoby event. jejích věcí do nebo z místa, které označí (k příbuzným, k fotografovi apod.)12,- Kč 1 km
Pedikúra, manikúradle sazeb pedikéra
Pořádání kulturních akcí a pořadů (výstavy, pásma realizována uměleckými agenturami…) vstupné dle organizátora akce
Doplatky za lékydle sazeb lékarenské služby
Kadeřník dle sazeb kadeřníka
Individuální osobní nákupy (nad rámec PNP)10,- Kč za úkon/ 2x měsíčně
Mimořádný úklid na pokoji při porušování hygienických zásad a pravidel Domova Březnice50,- Kč za úkon

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění smluvních pojišťoven.

Tento úhradovník je v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré platby se mohou měnit v závislosti na inflaci a zvyšování cen zvenčí.

Úhradovník fakultativních služeb je veřejně dostupný a je v písemné podobě předán uživateli služby či zájemci o službu.

Doba platnosti: od 1.1.2024