Domov Březnice – poskytovatel sociálních služeb

Domov Březnice

Adresa: Sadová 618, 262 72 Březnice

Telefon.: 318 682 614

E-mail: info@domovbreznice.cz


Ředitelka:

Bc. Dagmar Němcová

Telefon.: 318 682 633, 725 393 989

E-mail: reditelka@domovbreznice.cz

Ekonomka:

Bc. Iva Pinkavová

Telefon.: 318 682 614, 725 949 390

E-mail: ekonom@domovbreznice.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Jana Zemková

Telefon.: 318 682 614, 728 676 783

E-mail: manazerka@domovbreznice.cz

Vedoucí zdravotního úseku a úseku sociálních služeb:

Petra Sejáková

Telefon.: 318 520 143, 725 477 660

E-mail: vrchnisestra@domovbreznice.cz

Vedoucí provozního úseku:

František Podlena

Telefon.: 318 682 614, 723 626 175

E-mail: sklad@domovbreznice.cz

Vedoucí stravovacího úseku:

Marie Osuská

Telefon.: 318 682 614

E-mail: kuchyne@domovbreznice.cz

Účetní:

Marcela Štvanová

Telefon.: 318 682 614, 739 048 326

E-mail: ucetni@domovbreznice.cz

Sesterna:

Telefon.: 318 520 143, 725 393 990

E-mail: sestra@domovbreznice.cz