Webové stránky “Domov Březnice”, se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky domovbreznice.cz dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102

Informace ukládané v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. Návody na stažení uvádíme v dokumentech.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo aktualizováno ředitelkou Domova Březnice dne 22.2.2024 na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru a dále v součinnosti se správcem webové stránky.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě dotazů, či námětů nebo informací o problémech při zobrazení těchto stránek, dále v případě připomínek týkajících se důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje výše uvedené parametry, se prosím obraťte na reditelka@domovbreznice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz