Jak už u nás bývá zvykem, ani nám se čerti nevyhnuli. Tak, jako každý rok, jsme […]
Tento týden se u nás slavilo ve velkém, protože jsme tu měli hned dvě významná výročí. […]
Jak se nám počasí snaží v posledních dnech naznačit, pomalu se loučíme s létem. Prázdniny skončily […]
Toto léto bylo krásné, vyšlo skvělé počasí i skvělá nálada. I my v domově jsme si […]
Letošní počasí nám dává spoustu prostoru pro výlety a tak jsme rádi, že jsme jich mohli […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.