Abychom nezaháleli a připravili se na náročnější období jara, kdy se vše probouzí a můžeme častěji […]
Tak jako každý rok, i letos jsme pro naše uživatele i jejich rodiny připravili Andělské zpívání. […]
Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb přijme do svého týmu všeobecnou zdravotní sestru. Co Vás čeká: Práce […]
Ano! I u nás děláme něco tak báječného a lahodného jako jsou zabijačkové hody. Touto akcí […]
Včera jsme slavili ve velkém. Měsíce září a říjen jsou pro nás totiž měsíce oslav. Protože […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.