Rádi se bavíme a rádi vymýšlíme zábavu právě pro naše uživatele. Tentokrát pro ně zaměstnanci domova vytvořili pohádkový les přímo v Březnici.

Naši uživatelé soutěžili v různých disciplínách, zapojili se dokonce i dobrovolníci ze školy a rodinní příslušníci našich zaměstnanců. Celá akce byla opravdu krásná a všichni si to užili. Bylo vidět, že to vneslo radost a smích do domova. Velikým plusem bylo také to, že jsme všichni mohli strávit kvalitní čas na čerstvém vzduchu.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.