Přikládáme sem fotky našich uživatelů, abyste věděli, jak se mají. Dáváme sem fotky z našich výletů, […]
Dovolte abych Vám tímto popřála vše nejlepší do nového roku. Přeji všem našim uživatelům a jejich […]
U nás v Domově se vážně nezastavíme, ale především se nenudíme. Jestli něco o sobě můžeme […]
V Domově se opět slaví ve velkém. 16. prosince budeme mít dokonce opět 101. narozeniny. Jsme […]
V létě děláme marmelády a dortíky, na podzim pečeme buřty. No a co jiného bychom měli […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.