Léto přímo volá po výletech a tak jsme se vydali na jeden i my. Na začátku […]
Rádi se bavíme a rádi vymýšlíme zábavu právě pro naše uživatele. Tentokrát pro ně zaměstnanci domova […]
V červnu jsme opět nelenili a tentokrát jsme si udělali výlet do Hluboké nad Vltavou. Prošli […]
Díky projektu „Sanitka přání“ je možné plnit sny každému a dokonce i těm, kteří si díky […]
Chodíme ven, jezdíme na výlety, pečeme zákusky, opékáme buřty, děláme představení, zpíváme…ale nesmíme také zapomenout na […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.