Chodíme ven, jezdíme na výlety, pečeme zákusky, opékáme buřty, děláme představení, zpíváme…ale nesmíme také zapomenout na bystření mozku. Proto jsme pro naše uživatele připravili vědomostní soutěž.

Podívejte se s námi, jak jsme se při tom všichni bavili. A proto, že to všem tak dobře šlo, dostali naše hlavičky také diplom. Přeci jen musíme každého odměnit za takovou snahu, kterou naši uživatelé ukázali.

Jsme rádi, že je to s námi stále baví a že se rádi zapojí do aktivit, které pro ně připravujeme.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.