Díky projektu „Sanitka přání“ je možné plnit sny každému a dokonce i těm, kteří si díky svému zdravotnímu stavu nemohou dovolit ani např. vycházku na vysněné místo. Spoluzakladatel projektu pan Daniel Karták, spolu se zdravotní sestrou, věnovali svůj volný čas a splnili tak přání naší uživatelce paní Marcele. Ta toužila po návštěvě Svaté Hory v Příbrami, dále si přála zapálit svíčku svým blízkým na hřbitově v Milíně nebo si dopřát něco dobrého v restauraci. Díky tomuto skvělému projektu to paní Marcele bylo umožněno a my jsme velmi rádi, že se takové báječné věci dějí. Paní Marcela je imobilní a u nás v domově je od října 2022, bez této možnosti bychom ji nedokázali její přání splnit.

Iniciativa lidí, kteří myslí na to, jak takovýmto lidem splnit jejich přání je obdivuhodná.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.