Všichni dobře víme, že tato doba není jednoduchá, zvláště pak pro uživatele domovů pro seniory a […]
Doporučení MPSV
Vzhledem k nastalé situaci jsme stále nuceni dodržovat naše přísná opatření. V textu bychom vás rádi […]
Covid-19 potrápil celý svět a zdá se, že zatím neřekl své poslední slovo. Jaro letošního roku […]
domov březnice
V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 jsme nuceni přijmout některá PREVENTIVNÍ bezpečnostní opatření. Vzhledem k […]
Během předešlých zimních měsíců jsme pro vás aktualizovali naše stránky. Naším záměrem je, abyste se na […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.