Tento týden se u nás slavilo ve velkém, protože jsme tu měli hned dvě významná výročí. Slavili jsme 90. narozeniny paní Kochové a dokonce neuvěřitelné 104. narozeniny paní Hanigerové.

Paní Kochová i paní Hanigerové jsou milé a usměvavé dámy. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho, když překročily dva tak významné životní milníky. 90 let je krásné jubileum a 104 let je něco, co skutečně neslavíme každý den a rozhodně to stojí za obdiv.

K oslavám a gratulacím se samozřejmě přidali i naše paní ředitelka Dagmar Němcová, dále starosta města Březnice Ing. Petr Procházka s paní Dagmar Nesvedovou a v neposlední řadě také paní Helena Ziopolusová z příbramské matriky. Samozřejmě nechyběly krásné dorty a květiny.

Protože už jsme si trochu ulevili od restrikcí Covidu, mohli s oslavenkyněmi slavit také jejich rodiny, kterým tímto děkujeme za jejich vřelá slova a poděkování za naši péči.

90 a 104 let, to jsou chvíle kdy člověk může říct, že toho skutečně mnoho prožil a viděl. Jsme vděční, že se s námi paní Kochová a paní Hanigerová o své zkušenosti a vzpomínky občas podělí.

Oběma dámám přejeme z celého srdce jen to nejlepší, především zdraví a ať se jim u nás i nadále líbí a dobře daří.

Ještě jednou tímto blahopřejeme, my všichni z Domova Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.