Jak se nám počasí snaží v posledních dnech naznačit, pomalu se loučíme s létem. Prázdniny skončily a sluníčko se schovalo. Proto jsme se rozhodli patřičně rozloučit s tímto hřejivým obdobím a přivítat krásné podzimní zvyky jakými je např. opékání buřtů nebo houbaření.

V každém čase je dobré si umět udělat radost a vytvořit prostor k zábavě. Neznáme příjemnější podzimní zábavu než jakou je posezení u ohýnku.

Myslím, že nám toto odpoledne všem udělalo radost. Jako vždy se s Vámi chceme podělit o pár fotek z naší zábavy.

Přejeme Vám klidné rozloučení s létem a přívětivé přivítání podzimu.

Ředitelka Dagmar Němcová

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.