Toto léto bylo krásné, vyšlo skvělé počasí i skvělá nálada. I my v domově jsme si plnými doušky vychutnali každý okamžik. Rádi bychom se s Vámi podělili o naše vzpomínky na zábavu, posezení a sluníčko.

V rámci sklizně úrody jsme si upekli rybízový koláč a s nadšením uspořádali „čajový dýchánek“ před naším domovem.

Byli jsme na mnoha výletech a kulturních akcích. O fotky, z některých z nich, jsme se s Vámi podělili v předchozím článku.

Neměli bychom se přiznat, ale ne jednou jsme byli také v cukrárně. Musíme říct, že k radosti všech.

Letošní léto jsme si skutečně užili, bylo mnohem slunnější a klidnější než to loňské. Doufáme, že jste také prožili krásné momenty a užili si báječné počasí.

Pro ukázku zde přikládáme několik fotek.

Přejeme krásný zbytek léta a klidný přechod do barevného podzimu.

Bc. Dagmar Němcová

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.