Letošní počasí nám dává spoustu prostoru pro výlety a tak jsme rádi, že jsme jich mohli mnoho uskutečnit. Navštívili jsme významné památky i ZOO a kulturu. Největší radost nám udělalo představení opery Rusalka.

Po dlouhých letech jsme měli možnost podívat se na představení přímo na zámečku, kde skladatel Antonín Dvořák pobýval a kde Rusalku napsal. K jejímu složení se nechal inspirovat právě zdejším jezírkem. Památník Antonína Dvořáka se nachází ve Vysoké u Příbrami a je to skutečně krásné místo.

Pro naše uživatele bylo velmi příjemné užít si hudbu v krásném prostředí zámečku. Zde je několik fotek z akce.

Přejeme pěkné léto,

Domov Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.