Květen je nejkrásnější měsíc v roce a tak se přímo nabízí, oslavit jej hudbou.

Při krásném, květy zavaleném čtvrtku 5.5.2022, se za námi přijel podívat pan Pavel Justich, aby nás potěšil svou hudbou.

Jsme rádi, že jsme u nás pana Justicha mohli po delší přestávce uvítat. Jaro bývá časem rýmy a chřipek a bohužel se tato trápení nevyhnula ani nám. Hudba a veselí bylo to, co nám chybělo. Všichni se cítili mnohem lépe.

Říká se, že dobrá nálada, je ten nejlepší lék. Pan Justich nás vždycky rozveselí svými zábavnými nápady, všichni se na jeho vystoupení těší. Je tak kreativní, že mnohé dokáže strhnout k hudebním projevům. Pan Justich nelenil a potěšil svou hudbou i ty, kteří kvůli svým omezením nemohou být přítomni veselí na hlavní hale.

Děkujeme za tuto krásnou a svěží náladu a atmosféru, kterou jste nám přinesl.

Těšíme se na další takové návštěvy.

Pan Pavel Justich
responsive design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

super features

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

drag and drop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.