Velikonoce jsou krásným svátkem, který doprovázejí pěkné tradice. I my v Domově se na ně každý rok těšíme a chystáme. Pečeme, vyrábíme a zdobíme.

K radosti všech jsme pekli například hnětýnky, které zpestřily svačinovou nadílku. Vyráběli jsme marmelády, barvili vajíčka a zdobili jsme vlastními výrobky, které jsou, z našeho pohledu, netradiční. Samozřejmě že jsme ovšem nevynechali ani zajíčky a kuřátka ze šišek.

Každý rok se v prostorách Krajského úřadu koná akce, kde různé organizace, jako je ta naše, vystavují své vlastní výrobky. Je to ukázka úžasné vlastnoruční práce uživatelů a zaměstnanců, kterou je možné zakoupit. My jsme také prodali některé z našich výtvorů a díky tomu můžeme výdělek věnovat na nákup materiálu pro další naše aktivity.

Přikládáme ukázku naší společné práce a zábavy.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.