Stále se snažíme zpříjemnit čas našim uživatelům a tak vymýšlíme různé akce a zábavu, která by přispěla k jejich dobré náladě.

Letos tomu není jinak, a právě proto bychom vás rádi informovali o tom, na co se mohou uživatelé v letošním roce těšit.

Připravujeme:

 • Vědomostní turnaje
 • Soutěže: Karty, Člověče nezlob se!
 • Retro den
 • Oslava MDŽ: Divadlo s hrou Červená Karkulka
 • Tvoření velikonočních dekorací
 • Zdobení vajíček
 • Prodej vytvořených výrobků a oslava Velikonoc
 • Avon den
 • Čarodějnice
 • Přednášky o cestování
 • Plánované výlety: Zoo, Národní muzeum, plavba lodí na Orlíku

Všechny tyto aktivity se uskuteční samozřejmě jen pokud to dovolí situace, ale pevně věříme, že to vyjde a opět se naši uživatelé budou těšit z krásných výletů.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.