V létě děláme marmelády a dortíky, na podzim pečeme buřty. No a co jiného bychom měli péct v adventním čase nežli perníčky?!

Nezůstali jsme pozadu a dali se do tohoto klasického vánočního cukroví. Nejen, že jsme se u toho dobře bavili, ale také jsme si mohli užít skvělou atmosféru, jejíž vedlejším efektem byla nádherná vůně linoucí se z trouby při pečení. Jak jinak bychom mohli přivést domácí atmosféru do našeho Domova, než právě při pečení perníčků? Uznejte sami.

Můžete se podívat jak nám to šlo…

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.