V Domově se opět slaví ve velkém. 16. prosince budeme mít dokonce opět 101. narozeniny. Jsme opravdu pyšní, že můžeme být svědky takových významných narozenin. Je to pro nás důkaz, že dobrá péče, láska a zdravý přístup k životu, mají skutečně velký vliv na náš život.

101. narozeniny oslaví 16.12.2022 paní Terezie Seitzová.

Přejeme mnoho zdraví a štěstí a stále tolik lásky od rodiny, které jsme tu každý den svědkem.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.