Jak se žije seniorům v uzavřeném Domově?

V dnešní nelehké době plné obav a nejistot, jak budou vypadat naše další dny, se chci podělit o informace, názory a sdělení kolem sociálních služeb v našem Domově Březnice.

Náš Domov je od 4. 3. 2020 uzavřený pro veřejnost. To je opatření, které jsme učinili na základě informací a situace kolem šíření viru COVID 19.

Toto opatření, jak se zdálo restriktivní, tak je účinné.  A pokud se podíváte na zprávy, kde jsou celé domovy pro seniory v karanténě pro nákazu virem a jaký to má dopad na seniory tak je na místě, že jsme toto opatření učinili s předstihem a jsme rádi, že náš Domov je bez nákazy. Doufáme, že to takto udržíme až do doby, než přejde epidemie Koronaviru.

Naši senioři jsou neohroženější skupina, a proto se snažíme je chránit a starat se o ně, jak nejlépe dokážeme. To jim samozřejmě nenahradí styk s rodinou a známými. Jediným spojením s rodinou je telefon a rozhovory s nimi.

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům, že v této nelehké době jsou připraveni postavit se případné nákaze a dodržují všechna epidemiologická opatření k ochraně své i svých blízkých a tím pádem i k ochraně uživatel Domova, o které se starají. 

Není nouze ani o lidskou sounáležitost. Dostali jsme dar z Příbramské nemocnice, respirátory od neznámého dárce, za to děkujeme.

Zároveň chci poděkovat těm, kteří nám přinesli na ochranu doma ušité roušky, lidem z Březnice, paní z Roželova a paní starostce z Hvožďan za roušky a za dezinfekci. Moc si toho vážíme.

A aby nám tu nebylo smutno, tak nám přinesli z Březnického klubu seniorů osázené truhlíky s maceškami, díky za trochu radosti.

Nejsme ani bez pomoci Krajského úřadu, který nám dodává ochranné prostředky, které rozděluje po sociálních zařízeních.

Věřím, že společnou disciplínou a odpovědností k sobě i k ostatním se brzy budeme radovat z nového dne bez roušek, respirátorů a strachu o své blízké. Jsme v tom všichni.

Za Domov Březnice ředitelka Bc. Dagmar Němcová

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.