Doba, kdy jsou naši uživatelé odloučeni od svých rodin, které je nemohou navštívit je dlouhá.

Ještě nenastala ta chvíle, kdy bude možné povolit návštěvy v Domovech pro seniory.

Ale jsou lidé, kterým záleží na tom, jak seniorům poskytnout spojení s vnějším světem.  

Přes Asociaci poskytovatelů sociálních služeb jsme dostali od Nadace Charty 77 tablet pro možnost video hovorů.

A nezávisle na tom díky vedení Středočeského kraje jsme dostali darem také tablet.

Díky těmto zařízením jsme mohli poskytnout video hovor s rodinou některých uživatelů.

Rodiny, se kterými jsme se mohli spojit pomocí tabletu přes aplikaci WhatsApp to s radostí přijaly a obě strany jsme dělaly vše pro to, aby se spojení podařilo.

Nemůžu ani popsat jaké to bylo, když po dlouhé době uviděli senioři své blízké a mohli s nimi hovořit a viděli je. Protože vidět po dlouhé době jejich obličeje rozzářené byla radost.   

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.