Dovolte mi touto formou co nejsrdečněji poděkovat a vyjádřit úctu všem záchranářům, hasičům, lékařům, sestřičkám a […]
domov březnice
Od 25. 5. 2020 Pravidla pro průběh návštěv cizích osob v Domově Březnice V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění […]
Doba, kdy jsou naši uživatelé odloučeni od svých rodin, které je nemohou navštívit je dlouhá. Ještě […]
Jak se žije seniorům v uzavřeném Domově? V dnešní nelehké době plné obav a nejistot, jak budou vypadat […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.