domov březnice

V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 jsme nuceni přijmout některá PREVENTIVNÍ bezpečnostní opatření.

Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu našich uživatelů tímto !!!ZAKAZUJEME NÁVŠTĚVY!!! v Domově Březnice, A TO AŽ DO ODVOLÁNÍ!

Tímto opatřením se snažíme chránit naše uživatele, pro které by případná nákaza měla závažné následky. Naši uživatele spadají do rizikové kategorie, jejichž organismus by mohl náporům nákazy podlehnout!!!

Tímto opatřením se řídíme nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Za uživatele a všechny zaměstnance Domova Březnice se tímto omlouváme za případné nepříjemnosti a děkujeme všem za pochopení a respektování tohoto opatření.

Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.