Během předešlých zimních měsíců jsme pro vás aktualizovali naše stránky. Naším záměrem je, abyste se na našem webu lépe orientovali.

Přehlednější Komplexnější Snazší pro každého uživatele

Snažíme se také, aby bylo naše prostředí pro uživatele co nejvíce přívětivé. Nemůžeme jim nahradit domov, ale jsme si dobře vědomi procesu stárnutí a toho, jak tento čas může být náročný. Naši zaměstnanci jsou ochotní a trpěliví. Klademe důraz na přátelské prostředí, kde se uživatelé mohou cítit komfortně.

Přátelský přístup Trpělivost Snaha o vlídné prostředí

Připravujeme pro vás také vizualizaci našeho zařízení, abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jak to u nás vypadá a co můžeme nabídnout.

Domov Březnice je situován na klidném a pěkném místě, blízko parku. Díky tomu nabízí prostor pro klidné procházky a zákoutí k posezení.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.