Ano! I u nás děláme něco tak báječného a lahodného jako jsou zabijačkové hody. Touto akcí se snažíme lehce připomenout a oživit vzpomínky na tzv. „staré dobré časy“. Snad všichni to známe, tedy my, co jsme trochu pozdějšího data narození.

Vždycky to byla veliká věc a snad nikdo nezůstal pozadu, když se děly zabijačkové hody. My jsme si vybrali především ovar a polévku, což považujeme za klasiku. Všichni pomáhali a díky tomu jsme u nás měli zase jednou skvělou atmosféru a zábavu.

Podívejte se s námi jak nám chutnalo, tedy jak se nám to povedlo.

Přejeme všem tímto také krásný a klidný nadcházející čas Adventu. Letos nám vyšla poslední neděle na Štědrý den a proto je tento rok trochu netradiční a někým pojatý již dříve. Mějte pohodu a hlavně radosti, které by nám tyto svátky měly především připomínat.

Váš Domov Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.