Tak jako každý rok, i letos jsme pro naše uživatele i jejich rodiny připravili Andělské zpívání.

Každým rokem u nás andělé a některé uživatelky zpívají celému Domovu a také samozřejmě rodinným příslušníkům, kteří přijdou na návštěvu za našimi uživateli.

Letošní rok byla atmosféra opět kouzelná a hřejivá. Zpěv strhnul dokonce i ostatní a tak zpívali všichni, kdo koledy znají.

Nechybělo samozřejmě ani cukroví a krásně voňavý svařák, vše bylo potrženo vánoční výzdobou a kulisami.

Podívejte se s námi na tu vánoční atmosféru.

Přejeme krásný Adventní čas.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.