Včera jsme slavili ve velkém. Měsíce září a říjen jsou pro nás totiž měsíce oslav.

Protože se nám tu vždycky sejde víc oslavenců, tak uděláme jednou velkou hostinu pro všechny. Pustíme si pěknou muziku, uděláme dobroty a všem společně popřejeme. Hlavně si užíváme pohodovou a přátelskou atmosféru.

Letos jsme tu měli také jedny kulaté narozeniny, které měla paní Libuše. Jí a všem ostatním oslavencům ještě jednou přejeme krásné narozeniny a jako vždy především to zdraví!

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.