Přikládáme sem fotky našich uživatelů, abyste věděli, jak se mají. Dáváme sem fotky z našich výletů, abyste viděli, jak se bavíme. Ovšem trochu jsme opomněli představit vám náš tým. Proto jsme se rozhodli, že bychom vás tímto způsobem chtěli pozdravit a také, při této příležitosti, popřát ať už přijde to krásné hřejivé jaro, na které se všichni tolik těšíme.

Dovolte tedy abychom vám popřáli co nejvíce sluníčka a krásných dnů na konci zimy 2023.

Za Domov Březnice vás tímto zdraví celý náš tým

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.