Za dveřmi jsou Velikonoce a jak je u nás zvykem my nejsme s přípravami pozadu. Domov začínají zdobit výtvory našeho týmu a také našich uživatelů.

Jsme rádi, že jsme mohli jet se svou tvorbou a pochlubit se do Prahy na krajskou výstavu. Proto naší tvůrčí činnost představujeme i vám.

A protože se blíží největší křesťanský svátek v roce, naši uživatelé již začali s přípravou vajíček. Po dlouhé zimě tak konečně můžeme přivítat trochu barev a radosti.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.