Dovolte abych Vám tímto popřála vše nejlepší do nového roku. Přeji všem našim uživatelům a jejich rodinám a také všem zaměstnancům Domova, aby prožili co nejkrásnější chvíle plné radosti, aby se jim dařilo především ve zdraví a aby celý rok 2023 probíhal v klidu a pohodě.

Nechť je další rok plný přátelství a nových zážitků.

Za Domov Březnice přeji skvělý vstup do roku 2023

Dagmar Němcová

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.