Zůstáváme aktivní a dělíme se s vámi o informace. Pořád máme co na práci a stále je co slavit. Dne 6.10.2021 se u nás konal den otevřených dveří, abychom se s vámi o dění v domově mohli podělit osobně.

Tuto akci jsme uskutečnili v rámci „Týdne sociálních služeb“ a jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat každého, kdo měl zájem se dozvědět víc o našem domově a našich službách. Největším počtem návštěvníků byli samozřejmě rodinní příslušníci, kterým jsme vděčni za jejich neustálou podporu. Svou přítomností nás také potěšila Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka SOŠ a VOŠ Březnice, jejíž studentky v oboru sociálního k nám chodí na praxi a pomáhají nám starat se o naše uživatele.

Den otevřených dveří 6.10.2021

Jak už je u nás zvykem, naše sestřičky a ošetřovatelky se pustily do velkých příprav, aby byl program pestrý a zábavný. Tradičně připravily malé představení s uživatelkami. Veliké díky jim patří za to, že uživatelkám samy ušili sukně, které měly při vystoupení.

Abychom mohli vám, kteří jste k nám zavítali, zprostředkovat také výrobky našich uživatelů, kteří do nich vkládají svou kreativitu, otevřeli jsme „obchůdek“ s produkty jejich vlastní výroby. Děkujeme vám za veliký zájem, který jste o výrobky projevili. Je to nevyčíslitelná hodnota, kterou tak dáváte najevo uživatelům, kteří mají chuť stále vyrábět a díky tomu se zapojovat a vytvářet tyto malé radosti.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nás přišli podpořit. A ještě jedno velké díky našim sestřičkám, ošetřovatelkám a uživatelům za jejich vystoupení a nadšení, které vytvořili příjemnou atmosféru celého dne.

S přáním pěkného nadcházejícího týdne,

Bc. Dagmar Němcová,

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.