V našem Domově jsme oslavili skutečně mimořádné jubileum 103 let paní Marie Hanigerové, která se narodila

7. 11. 1918 v Písku.

Paní Marie je ukázkou houževnatosti a dobré mysli i v takovém požehnaném věku. Oslavu si skutečně užívala v kruhu rodiny, zaměstnanců i obyvatelů Domova, kteří jí také přišli popřát.

Nechyběla samozřejmě ani muzika, která doplnila sváteční pohodu. A jako vždy šikovné kuchařky upekly paní Marii krásný dort. Popřát paní Marii přišel také starosta Města Březnice Ing. Petr Procházka s velkou kyticí a přáním stálého zdraví.

Paní Marie si své narozeniny opravdu užila a s dobrou náladou sobě vlastní rozkrojila narozeninový dort.

I my se tímto ještě jednou přidáváme k blahopřáním a přejeme paní Marii pevné zdraví a hodně radostí. Jsme rádi, že máme v domově někoho, kdo má tolik vzpomínek, celkem za 103 let života.

Přejeme krásné narozeniny

Domov Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.