Přes léto jsme se snažili připravit zábavu pro naše uživatele a byli jsme na mnoha výletech, největší radost nám ale udělala návštěva slavné cukrářky a báječného člověka paní Mirky van Gils Slavíkové. Paní Mirka je známá z pořadu Peče celá země, kde byla hlavní porotkyní.

Během koronavirové karantény začala natáčet on-line pořad, kde sdílela své skvělé recepty, přímo z domácího studia. Naše skvěla kuchařka, paní Marie, byla natolik pohotová, že pozvala paní Slavíkovou k nám do domova a ona pozvání přijala.

Paní Slavíková k nám dorazila s krabicí úžasných briošek, které pro naše uživatele sama upekla. S elánem, se kterým k nám tato báječná cukrářka přijela byl natolik nakažlivý, že se celá návštěva odvíjela v radostném a energetickém duchu. Přiznáváme, že jsme si toto setkání všichni skvěle užili a jsme rádi, že jsme ho mohli uskutečnit.

Podívejte se s námi, jak jsme se bavili a jaké dobroty jsme mohli ochutnat.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.