Dlouho jsme se vám neozvali, ale bylo to proto, že jsme měli plné ruce práce s přípravou letní zábavy pro naše uživatele. Od června jsme pořádali různé výlety, aby léto bylo po té dlouhé zimě o něco zábavnější a užili jsme si trochu sluníčka.

Není nutní vám psát, že si to všichni užili a že jsme měli štěstí na příznivé počasí. Rádi bychom se ovšem s vámi podělili o fotky z těchto výletů.

Vzali jsme naše uživatele do ZOO ve Vysoké Peci u Bohutína, do ZOO na zámku Hluboká. Navštívili jsme ZOO Tábor a také ZOO Plzeň.

Podívali jsme se na památník Antonína Dvořáka a nevynechali jsme ani zámek Orlík.

Samozřejmostí byla místní cukrárna v zámeckém parku u nás v Březnici.

Výlety tímto ale ještě nekončí, neboť počasí nám i nadále přeje. Máme v plánu ještě jednu návštěvu zámku Hluboká, protože se sem nedostali všichni a také se chceme podívat na památník Vojna u Příbrami.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.