Doporučení MPSV

Situace spojená s COVID 19 v naší republice je opět velmi nepříznivá. Bohužel ani našemu domovu se nemoc nevyhnula i přes veškeré naše snahy a opatření. Díky nim jsme ale byli schopni zareagovat včas a poskytnout potřebnou péči všem uživatelům.

Dnes, 4. 3. 2021, nám skončila karanténa a všichni uživatelé a zaměstnanci jsou negativní na COVID 19. I nadále se budeme snažit co nejlépe chránit před nákazou a doufáme, že situace se současnými vládními opatřeními zlepší.

S velikou lítostí ovšem musíme oznámit, že vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, nás během karantény opustili dva uživatelé. Jejichž rodinám takto vyjadřujeme svou nejhlubší soustrast. Jména uživatelů zde z úcty k rodinným příslušníkům uvádět nebudeme.

Děkujeme všem za jejich podporu a pochopení. Jsme si vědomi toho, jak je to pro všechny v současné chvíli náročné. Děláme vše co je v našich silách, abychom chránili naše uživatele i zaměstnance před nákazou. Prosím vás tímto o trpělivost.

Doufejme, že se situace brzy zlepší a všichni se opět budeme moci vídat se svými rodinami.

Přeji Vám pevné zdraví v této době.

Bc. Dagmar Němcová
Ředitelka
Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Pellentesque tellus 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Phasellus luctus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Etiam sodales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Nullam eu sem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.