Silvestr 2021 v Domově Březnice

Na zábavu je vždycky čas a není lepší příležitosti, než oslava příchodu nového roku. Nové začátky s sebou obvykle přináší naději na lepší časy, jak se říká. I my doufáme, že nový rok přinese konec Covidové situace a restrikcí, abychom se všichni mohli stýkat s našimi rodinami v plné míře.

Po další vlně opatření, kdy jsme opět museli uzavřít náš Domov před veřejností, byla nálada trochu pochmurná. Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách, abychom umožnili setkání alespoň 1 členovi rodiny.

Tato setkání se uskutečnila za přísných podmínek, ale díky testům, které jsme rodinným příslušníkům poskytovali zdarma, jsme je mohli zorganizovat.

I přesto všechno byly letošní Vánoce a konec roku zcela odlišné od těch, na které jsme zvyklí. Abychom zvedli náladu našim uživatelům, obstarali jsme pro ně zábavu vlastními silami.

Díky ochotě a laskavosti našich zaměstnankyň se uživatelé mohli potěšit zpěvem vánočních koled. Dámy se oblékly do andělských kostýmů a koledami do Domova přinesly vánoční náladu.

Na Silvestra jsme pak nemohli zůstat pozadu a opět musím poděkovat kolegyním, které se převlékly do dobových kostýmů a s našimi uživateli roztančili celý Domov.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim zaměstnancům za skvělou podporu a přípravu zábavy a výzdoby během svátků a oslavy konce roku.

Dále chci poděkovat všem lidem, kteří se nás snaží podporovat a poskytují nám různé dary. Děkuji NADACI PRO BŘEZNICI, která nám poskytla peněžní dar pro pořízení kompenzačních pomůcek pro uživatele.

Díky patří také firmě UNIMED, která nám věnovala dvě germicidní lampy, sloužící pro dezinfekci prostředí k odstranění bakterií a virů na pokojích a v prostorách Domova.

Vážíme si veškeré pomoci všech, kteří na nás myslí a podporují. Z celého srdce děkujeme všem a za Domov Březnice přejeme pevné zdraví a optimismus v roce 2021.

Bc. Dagmar Němcová
Ředitelka

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.