Vážení uživatelé a rodinní příslušníci,

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření, aktualizujeme výjimky ze zákazu návštěv.

U všech poskytovatelů sociálních služeb se přidává možnost návštěvy třetí osoby u klientů.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95, bez výdechového ventilu.

Návštěvy budou probíhat za těchto podmínek:

  • Osoby, se před zahájením návštěvy podrobí POC testu. Pro vpuštění do zařízení je nutné mít negativní výsledek testu. Tento test může se souhlasem osoby, provést zdravotní personál přímo v zařízení.
  • Osoby absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

Důležité informace:

Součástí realizace POC testování bude podepsání čestného prohlášení ze strany třetí osoby.

Testy pro blízké osoby bude Domov provádět zdarma

U vchodu do zařízení bude jasně označené místo, kde se třetí osoby, které jdou na návštěvu, budou hlásit.

Za Domov Březnice děkujeme za vaši spolupráci a přijetí těchto opatření.

Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.