Vánoce jsou časem, kdy se sejde celá rodina. Letos nám v tom brání zákeřná nemoc, která ohrožuje naše uživatele. Jsme proto nuceni dodržovat vládní restrikce a chránit tak vaše rodiny.

I přesto se ale snažíme tento čas uživatelům zpříjemnit a především se také snažíme vás k nim pustit na návštěvu, jak jen je to možné. Není to tak jednoduché, jako dříve, ale i tak se nám daří, byť omezeným způsobem, organizovat rodinná setkání.

Setkání jsou časově omezená, ale jsme rádi, že vám je můžeme umožnit

Za přísných hygienických podmínek a bohužel také za časového omezení, se tak můžete vidět se svou maminkou, babičkou, tatínkem nebo dědečkem.

Jsem si vědomi toho, že to není lehké, ale jsme rádi, že alespoň částečně vám můžeme poskytnout čas strávený s vaší rodinou. Prosíme vás proto o trpělivost s našimi postupy, kterými chráníme vaše příbuzné.

Pro naše uživatele jsou chvilku strávené s rodinou tím nejlepším dárkem

Děkujeme, že i za ztížených podmínek, se snažíte navštívit své rodiny a přinést jim tak radost a štěstí ve vánočním čase.

Přejeme vám štěstí a pohodu v adventním čase.

Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.