Toto je výzva a žádost pro rodinné příslušníky a přátele našich uživatelů

Obracíme se na vás, veřejnost a ty, kterým není lhostejná situace, kdy naši uživatelé tráví ten nejkrásnější čas, tedy čas adventu, bez svých rodin a svých blízkých. Chtěli bychom jim, s vaší pomocí, toto období zpříjemnit. Máte-li chuť, budeme rádi, když jim předvánoční atmosféru zpříjemníte, byť nějakými drobnými vánočními předměty, přáním, svícnem, apod., které by jim udělaly radost.

Po telefonické domluvě jim je prostřednictvím našich pracovníků můžete předat. Přáli bychom si, aby si i oni užili krásné Vánoce.

Kontakt na paní, která s organizací předání pomůže:

Paní Zemková Jana, tel.: 728676783

Za Domov Březnice vám děkujeme

Bc. Dagmar Němcová, ředitelka

Pojďme společně připravit krásné svátky našim uživatelům

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.