Dlouho jsme se vám neozvali, ale bylo to proto, že jsme měli plné ruce práce s […]
Nejen s krásným počasím, ale také s rozvolňováním se do domova vrací dobrá nálada. Po dlouhé […]
Doporučení MPSV
Situace spojená s COVID 19 v naší republice je opět velmi nepříznivá. Bohužel ani našemu domovu […]
Na zábavu je vždycky čas a není lepší příležitosti, než oslava příchodu nového roku. Nové začátky […]
Když nemůže vánoční veselí za námi, tak si ho vytvoříme sami. Zaměstnankyně Domova se převlékly za […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.