V poslední době jsme toho u nás stihli opravdu hodně. S příchodem jara jsme oslavili MDŽ, přivítali pejsky, nabarvili vajíčka a mnoho jiného. Fotky z těchto událostí jsme dali do galerie, abyste se mohli podívat, jak jsme si tento krásný čas užili.

Zde v článku nabízíme krátké nahlédnutí…

Nemohli jsme vynechat mezinárodní den žen….a se zpožděním tak přejeme ještě všem ženám jen to nejlepší. Však na přání něčeho dobrého není nikdy pozdě.

Seznámili jsme se s novým farářem panem Gumickým…

Jako každý rok jsme se potěšili s pejsky při canisterapii…

Jaro jsme přivítali inscenací Šípkové Růženky…

A samozřejmě jsme oslavili Velikonoce společným tvořením…

Na fotky z těchto událostí se můžete podívat v naší galerii. Na 30.4.2024 chystáme samozřejmě také pálení čarodějnic. Kromě ohýnku a buřtů si společně připravíme dobroty z lineckého těsta. Naši uživatelé si tak budou moc upéct něco dobrého dle svého přání. O fotky z pálení čarodějnic se s vámi podělíme.

Přejeme krásné jaro a dny plné pěkného počasí.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.