Během měsíce ledna a února jsme měli hned několik narozeninových oslav. Takže o zábavu u nás bylo postaráno.

Kulaté narozeniny jsme oslavili s paní Milenou Majerníkovou, které je úctyhodných 90 let. Nechyběl samozřejmě dort od naší kuchařky paní Martiny. Paní Majerníkové přejeme všechno nejlepší a především hodně zdraví a lásky.

V únoru s námi slavili také paní Jiřina Stehlíková, krásných 94 let, paní Zdenka Hybšová, které je 92 let a paní Bohumila Babáčková, která slavila 84 let.

V lednu jsme oslavili 87mé narozeniny paní Věry Sedlákové a 85té narozeniny paní Ludmily Prudké.

Jsme rádi, že u nás můžeme slavit taková významná čísla, je krásné sledovat, že člověk se může radovat v každém věku.

Všem našim oslavencům přejeme mnoho štěstí a lásky, ale především mnoho zdraví, abychom s nimi mohli slavit ještě mnoho takových narozenin.

Domov Březnice

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.