Dlouho jsme se vám nepochlubili s tím co se u nás děje. Jaro si letos dává poněkud na čas a tak nám nezbývá než si najít trochu zábavy i uvnitř.

Abychom probystřili hlavy, dali jsme si vědomostní soutěž, která všechny bavila a vytrhnula jejich myšlenky z šedivého počasí. A protože motivace nesmí chybět, vítěz dostal sladkou odměnu.

Po takové soutěži člověku vyhládne a proto jsme se pustili do vaření. Jsme si jisti, že všem udělalo radost, když jsme se pustili do vaření ovaru. Někteří na to dokonce byli nečekaně příhodně vybaveni.

A samozřejmostí je, že po práci musí přijít relaxace. Abychom načerpali potřebnou sílu a energii, vydali jsme se do solné jeskyně v dětské léčebně v Bukovanech. Kýžený odpočinek byl vítanou sladkou tečkou na konec.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.