Všichni dobře víme, že tato doba není jednoduchá, zvláště pak pro uživatele domovů pro seniory a jejich rodiny. Pro někoho jsou dopady nařízení vlády méně náročné, ale pro některé je to velmi těžké. Naši uživatelé jsou nyní připraveni o návštěvy svých rodin a tento čas je psychicky obtížný.

Proto jsme pro vás spolu s uživateli připravili krátké bloky s milými vzkazy. Prosím podívejte se s námi na to, co by vám chtěli vzkázat.

Vzkaz od paní Marie

Vzkaz od paní Ludmily

Vzkaz od Anny a Jany

Vzkaz od pana Karla

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.