V prvním adventním týdnu jsme společně oslavili narozeniny. Nálada byla skvělá. Kafíčko, zákusek a chlebíček všem chutnal a oslavencům jsme společně dokonce zanotovali.

I k nám zavítali pekelníci s Mikulášem a andělem. Slyšeli jsme několik básniček, písniček a všichni dostali malý balíček.

Začalo období vánočního pečení….perníčky provoněly celý domov.

Pokračujeme v pečení a zdobení cukroví…

A dáme si zase jednu oslavu narozenin…

Uděláme pořádné zásoby na svátky …..

Andělské zpívání ani letos chybět nesmí.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.