Výroba rámečků na fotografie. Posvícení jsme nevynechali ani letos. Zdobení hnětýnek nás bavilo a společně jsme […]
V rámci kuchařského tvoření jsme si upekli nejprve dýňovou bábovku,… a o týden později švestkový koláč… […]
12. srpna naše zařízení navštívila hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová Dopoledne v zámecké zahradě […]
V rámci kuchařského tvoření jsme si upekli rybízovou bublaninu.
Ve středu 11. června jsme měli vzácnou návštěvu. Potěšit nás přijeli tři čtyřnozí přátelé v rámci […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.