Zavítal k nám Mikuláš s nadílkou, čerti a andělé Napekli jsme vánoční cukroví Oslava 100 let […]
V rámci Týdne sociálních služeb se i naše zařízení připojilo k celostátnímu dni otevřených dveří. Ve […]
Výlet na Orlík Pivovarské slavnosti v Březnici Zámek Březnice a návštěva cukrárny Mirka van Gils Slavíková […]
Léto bylo plné zážitků a nám zůstanou krásné vzpomínky. Navštívili jsme ZOO v Plzni a v […]

Cíl

Cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

Poslání

Proč tu jsme - chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.

Kdo jsme - jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.

Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.

Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů - cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 ‑80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.